Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1-2 (39-40), 2019       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
№ 1-2 (39-40), 2019
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 9 від 29 березня 2019 року)


Зміст

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Попова Л. О. QR-код: проблеми й перспективи застосування в підручниках української мови для 10-11 класів

Юніна О. Є. Освітні технології та методи навчання іноземних мов у сучасній українській школі

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Ахмед К. Художньо-естетичне виховання особистості: теоретичні вектори

Костенко Д. В., Чернуха Н. М. Формування міжкультурної компетентності у студентів галузі ІТ в освітньому середовищі університету

Кравченко О. І. Педагогічні умови формування компетенції зі стратегічного управління майбутніх керівників освітніх закладів в умовах магістратури

Меняйленко О. С., Шевчук О. Б. Кількісний аналіз досліджень з проблеми застосування інтелектуальних інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців фінансово-економічного напряму

Молчанюк В. А. Засоби формування інформаційно-комунікативної компетентності у фахівців з фізичної культури і спорту

Федоренко О. Г., Рожков С. І. Інформаційно-комунікаційні технології як запорука підвищення якості підготовки майбутнього фахівця

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Бадер С. О. Сутність і структура ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Дячок Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх учителів іноземних мов в освітньому середовищі університету

Курінний Я. В. Особливості формування готовності майбутніх вихователів ЗДО до економічної освіти старших дошкільників

Мордовцева Н. В. Роль майбутнього вчителя початкових класів як суб'єкта педагогічної комунікації

Починкова М. М. Інноваційно-освітнє середовище в системі формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Співак Я. О., Гончар Л. В. Державна політика із соціального захисту прав молоді в Україні: реалії та перспективи