Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1-2 (39-40), 2019       Педагогічні науки

Роль майбутнього вчителя початкових класів як суб'єкта педагогічної комунікації
https://doi.org/10.12958/2310-2187.2019.1-2.11

 

Н. В. Мордовцева
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
https://orcid.org/0000-0002-1827-9404

Анотація
У статті описано роль майбутнього вчителя початкових класів як суб'єкта педагогічних комунікацій, зазначені основні положення професійного спілкування як найважливішого інструмента педагогічної діяльності у закладах освіти. Зосереджено увагу на професійно-педагогічній комунікації   як системи безпосередніх чи опосередкованих зв'язків, взаємодій педагога, що реалізуються за допомогою вербальних і невербальних засобів, засобів комп'ютерної комунікації з метою взаємообміну інформацією, моделювання й управління процесом комунікації, регулювання педагогічних відносин. Виділено умови, які впливають на загальний розвиток студентів, сприяють їхньому оволодінню соціальним, професійним, особистісним досвідом. Наголошено на роль мови у педагогічній комунікації учасників освітнього процесу, адже мовленнєва комунікація – це словесний обмін інформацією у процесі спілкування, доповнений невербальними засобами (міміка, жести тощо); процес комунікації включає в себе різні структурні елементи, особливості прояву яких можуть визначати і його результат. Зазначено, що освітній процес є певною системою міжособистісної взаємодії між її учасниками. Р озвинені педагогічні комунікативні вміння потрібні викладачу для створення позитивного, творчого клімату. Необхідною умовою успішного протікання процесу спілкування між викладачем і студентом є комунікативна компетентність його учасників, при цьому вагомими аспектами виступа ють міжособистісн а взаємодія, про є ктування можливих ефективних засобів подання інформації на основі передбачення можливих наслідків її сприйняття, заохочення в закріпленні продуктивних дій, узагальнення ефективних впливів на студентів .

Ключові слова: комунікація; педагогічне спілкування; міжособистісна взаємодія; комунікативна компетентність

 

Стаття (*.pdf)