Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       Редакційна колегія

Головний редактор: Курило В. С., Верховна Рада України, народний депутат, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України.

Заступник головного редактора: Савченко С. В., ЛНУ імені Тараса Шевченка, ректор, доктор педагогічних наук, професор.

Члени редакційної колегії:
випускаючий редактор – Меняйленко О. С., ЛНУ імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи;
Ваховський Л. Ц., ЛНУ імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту історії, міжнародних відносин та соціально-політичних наук;
Караман О. Л., ЛНУ імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки і психології;
Краснопольський В. Е., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов;
відповідальний редакторСоломін Є. О., ЛНУ імені Тараса Шевченка, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри журналістики та видавничої справи;
технічний редактор – Коміренко Г. Б., ЛНУ імені Тараса Шевченка, завідувач відділу комп'ютерної поліграфії та дизайну.

Міжнародна редакційна колегія

Хагерті Джордж, Коледж Бікона (США), президент, доктор педагогічних наук (Гарвардський університет), почесний президент Університету Франклін Пірс (США), почесний доктор ЛНУ імені Тараса Шевченка;
Сільвія Анжела Теішеіра Пентіадо, Університет святої Сесилії (Бразилія), ректор, доктор педагогічних наук, професор;
Оспанова Б. А., Міжнародний казахсько-турецький університет імені Х. А. Ясави (Республіка Казахстан), доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії Педагогічних Наук Казахстану, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (Російська Федерація), член-кореспондент Російської Академії природничих наук, член Європейської Академії (Велика Британія);
Узакбаєва С. А., Казахський університет міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана (Республіка Казахстан), доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти (Російська Федерація);
Алі Курбанов, Туркменський національний інститут світових мов імені Довлетмаммета Азади (Туркменістан), доктор педагогічних наук, професор.