Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1-2 (39-40), 2019       Педагогічні науки

Інноваційно-освітнє середовище в системі формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи
https://doi.org/10.12958/2310-2187.2019.1-2.12

М. М. Починкова
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
https://orcid.org/0000-0002-1383-7470

Анотація
У статті проаналізовано погляди дослідників на середовище, розкрито зміст цього поняття. Проаналізовано дефініцію „освітнє середовище”, його структуру, а також поняття „інноваційне освітнє середовище”. На підставі аналізу наукових досліджень зроблено узагальнення що поняття „інноваційне середовище”, як і „освітнє середовище”, розглядається переважно як комплекс певних умов, що забезпечують освітній процес, при цьому робиться акцент на умовах розвитку та саморозвитку особистості, у тому числі й професійному. Особливістю ж такого середовища є формування інноваційно-творчого мислення/ розвиток інноваційного ресурсу особистості/ реалізація інноваційного потенціалу навчального закладу/ інноваційна діяльність у професійній підготовці майбутніх фахівців, тобто використання та впровадження освітніх інновацій.
Зазначено, що у структурі педагогічної системи окремого ЗВО інноваційно-освітнє середовище посідає чільне місце в змістово-технологічному блоці розробленої системи роботи щодо формування критичного мислення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. У межах авторського дослідження визначено інноваційно-освітнє середовище, що сприяє формуванню критичного мислення майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки як сукупність компонентів, що у цілісній взаємодії створюють належні умови для особистісно-професійного розвитку та становлення професійної компетентності із застосуванням технології критичного мислення.

Ключові слова: середовищний підхід; середовище; інноваційне середовище; освітнє середовище; критичне мислення; майбутні учителі початкової школи

 

Стаття (*.pdf)