Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1-2 (37-38), 2018       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
№ 1-2 (37-38), 2018
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 8 від 30 березня 2018 року)


Зміст

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Груба Т. Л. Сутнісні характеристики мовної особистості випускника профільної школи

Ніщенко М. Е. Роль і місце соціокультурної компетентності в системі компетентнісного навчання української мови в закладах загальної середньої освіти

Ростикус Н. П. Аналіз компонентів ситуаційної діалогічної діяльності учнів на уроках української мови в початкових класах

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

Бахур С. І. Термінологічний словник як складник мовного портфоліо курсанта

Ваховський Л. Ц., Бочарова О. А. Тіньова освіта в Україні та проблема рівності освітніх можливостей

Горохова Т. О. Система текстових вправ і завдань для формування граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників

Дячок Н. В. Історія становлення професійної мобільності як наукового поняття

Костенко Д. В. Дослідження поняття міжкультурної компетентності: теоретичний аспект

Меняйленко О. С., Блискун О. О. До проблеми побудови навчального словника іноземної мови

Слухенська Р. В., Пасько Т. В. , Пашкова О. С. Теоретичні засади дослідження керованих фізичних навантажень у профілактиці виникнення хронічного стресу

Федоренко О. Г., Величко К. В. Роль та місце електронного навчання в процесі інформатизації освіти

Швець О. В. Поетично-мовленнєвий тренінг як засіб підготовки майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності

Шевчук О. Б. До проблеми дидактичної взаємодії: інформаційний підхід

Шкавро В. В. Сучасні тенденції в оцінюванні якості знань майбутніх учителів української мови і літератури з мовознавчих дисциплін

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Васиньова Н. С. Ключові проблеми аналізу понятійної системи теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початку ХХІ століття)

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Молчанюк В. А. Сучасний стан проблеми формування професіоналізму майбутніх економістів

Самовілова Н. О. Шляхи підвищення якості професійної підготовки студентів

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Співак Я. О. Професійна підготовка соціальних працівників із соціального захисту прав молоді: міжнародний досвід

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Нагрибельний Я. А. Розвиток історії педагогіки як навчальної дисципліни в незалежній Україні