Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1-2 (35-36), 2017       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
№ 1-2 (35-36), 2017
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 2 від 29 вересня 2017 року)


Зміст

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Сапіга С. В. Принципи побудови програми особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об'єднаннях

Попова Л. О. Формування мовленнєвої компетентності учнів на засадах наступності й перспективності

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Безрученков Ю. В. Інтерактивні технології: складова навчального процесу

Валєєв Р. Г. Можливості освітніх інформаційних технологій як педагогічні умови інтенсифікації навчального процесу у вищій школі

Меняйленко О. С., Бондар О. С., Кондратенко Є. В., Краснопольський В. Е., Фоменко М. М. , Шевчук О. Б. Розробка гібридної web-освітньої платформи online-навчання

Молчанюк В. А. Методологічні підходи до проектування дистанційних навчальних курсів

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Грона Н. В. Розвиток науково-творчого потенціалу студентів педагогічних коледжів на матеріалі творів Т. Г. Шевченка

Карпенко Є. М. Інформаційно-аналітичні уміння у системі професійної підготовки майбутнього фахівця мовного педагогічного профілю в початковій та дошкільній освіті: філософське та педагогічне підґрунтя

Попович А. С. Достилістична підготовка майбутніх учителів української мови і літератури у вищій школі

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Кравченко О. І. Технологія моделювання стратегічного розвитку університету

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Жукова В. М. Підготовка інженерів у галузі інформаційних технологій з використанням дистанційних освітніх технологій

Прошін В. В., Бондаренко Л. І. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей засобами інтернет-технологій

Слухенська Р. В., Єрохова А. А., Пасько Т. В. Інтерактивні методи навчання у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Нагрибельний Я. А. Розвиток історії педагогіки як науки в незалежній Україні