Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 3 (27), 2014       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
№ 3 (27), 2014
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 10 від 30 травня 2014 року)

Зміст

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Артюх С. В., Літкіна М. О. Структурно-функціональна схема управління навчанням

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Теорія і методика професійної освіти

Коган Ю. М., Леоненко О. С. Формування культурологічної компетенції під час вивчення іноземної мови у ВНЗ МВС України

Лазаренко Н. Ю., Ричак Л. А. Активізація розумової діяльності студентів як найважливіший фактор навчального процесу

Переяславська С. О. Організація самостійної роботи студентів під час викладання курсу „Бази даних та інформаційні системи”

Родіонова Н. М. Організаційні передумови розвитку системи ступеневої підготовки кваліфікованих фахівців

Скібіна О. В. Особливості професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів

Чесноков О. В., Бурдун В. В., Мовсесян О. В. Розвиток інноваційної творчості у майбутніх вчителів трудового навчання

Добрянський І. А. Суть і значення системного підходу в побудові моделі професійної підготовки льотного складу

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Асланов Г. А. Культура здоров’я як засіб формування фахової культури студентів медичного університету

Букша С. Б. Формування професійної відповідальності учителів основ здоров’я

Завгородня Є. Є. Фізична культура як базис формування майбутнього хореографа

Чеботарьова І. В. Професійне здоров’я як складова духовно-моральних основ професійної моделі поведінки майбутнього фахівця

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Кутова Т. В. Причини підліткових суїцидів

Петришин Л. Й. Формування креативності майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вишу

Сорокін І. І. Толерантність як одна з домінант педагогічної науки

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Федосова І. В. Реорганізація вітчизняної вищої технічної освіти в 30-х роках ХХ століття

 


 


© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2014