Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
 № 4 (24), 2013       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
4 (24), 2013
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 9 від 26 квітня 2013 року)


СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
ІННОВАЦІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ
ПЕДАГОГІКА ЗА КОРДОНОМ: ІННОВАЦІЇ ТА ДОСВІД
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Шевчук О. Б. Система економічних ситуаційних завдань як засіб формування професійних компетенцій майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю