Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 4 (32), 2015       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
№ 4 (32), 2015
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 5 від 19 грудня 2015 року)

Зміст

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Груба Т. Л. Використання методу проектів на уроках української мови в профільній школі

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Гульчук Т. М. Текстотворча компетентність як наукове поняття

Дерека Т. Г. Формування акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання в процесі неперервної професійної підготовки

Місько Н. В. Основні дефініції дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть XX – початок XXI ст.)

Молчанюк В. А. Аналіз методологічних засад проектування дистанційних курсів

Райхман Є. І. Змістовна характеристика сучасних форм науково-дослідної роботи майбутніх магістрів педагогічної освіти

Степаненко В. В. Професійні компетенції фахівців з лабораторної діагностики

Черних Ю. А. Розвиток готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх фахівців в галузі медицини

Шевчук О.Б. Дослідження проблеми дефініцій категоріального апарату експертних навчальних систем з підготовки фахівців фінансово-економічного напряму

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Степаненко В. І. Організаційна структура системи профілактики асоціального впливу релігійних культів на підлітків

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Івченко Т. В. Проблеми професійно-технічної освіти у педагогічній теорії України в 40 – 50-х роках ХХ століття