Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 2 (30), 2015       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
№ 2 (30), 2015
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 10 від 26 червня 2015 року)

Зміст

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Нікітіна А. В. Види методичної роботи вчителя-словесника

Роман С. В. Мета і завдання сучасної шкільної хімічної освіти

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Банька Катаржина. Засвоєння китайської мови. Труднощі, які виникають на перших етапах вивчення китайської мови польськими студентами-початківцями

Леннарц Олександр. Викладання китайської мови: точка зору людини, яка вивчає мову

Пісклова Ю. А. Особливості викладання фонетики китайської мови на початкових етапах навчання

Рукавішнікова О. І. Особливості використання аудіювання у навчанні двостороннього послідовного перекладу в парі мов китайська – російська

Федічева Н.В. Дискусія на заняттях з китайської мови

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Ань Лішєн. Роль куратора в організації виховної роботи у вищих навчальних закладах Китайської Народної Республіки

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Бабаян С. Б. Ідеї естетичного виховання у педагогічній спадщині Конфуція

Чепурна І. М. Історичний аналіз громадянської освіти в КНР