Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1 (29), 2015       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
№ 1 (29), 2015
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 8 від 24 квітня 2015 року)

Зміст

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Роман С. В. Системний підхід до навчання учнів хімії

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Теорія і методика навчання у вищій школі

Заблоцька-Сєннікова Н. В. Навчальна дисципліна «Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі» як важлива складова підготовки магістрантів спеціальності «Державна служба»

Кулдиркаєва О. В. Професійна підготовка майбутніх вчителів музики на основі сучасних технологій арт-менеджменту (за матеріалами дисертаційного дослідження)

Курило В. С., Щука Г. П. Планування самостійної роботи студентів: рекомендації викладачу-початківцю

Куцевська О. С. Підготовка майбутніх фахівців видавничої справи до роботи над архітектонікою та режисурою дитячих видань

Шинкарьов С. І. Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури

Професійна освіта в туризмі

Безрученков Ю. В. Складові професійної культури майбутніх фахівців готельно-ресторанного господарства

Гуцол А. В. «Організація екскурсійних послуг» як навчальна дисципліна та невід'ємна складова професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму

Коробейникова Я. С. Екологічна складова підготовки фахівців з туризму

Піцул К. С. Адаптація студентів до професійної діяльності при підготовці фахівців з готельної і ресторанної справи

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Кашинська О. Є. Становлення системи професійної освіти в готельному господарстві Російської Федерації