Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       Головна

Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу»

Засновано у 2007 році.

Тематика згідно з чинним переліком галузей наук: педагогічні науки, технічні науки

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки): постанова Президії ВАК України від 27 травня 2009 р. № 2-05/2; наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р.

Періодичність: 4 рази на рік

Засновник і видавець:
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 92700, Луганська область, м Старобільськ, площа Гоголя, 1.

Мінімальні системні вимоги: Pentium III 600 Mhz, 128 Mb RAM, Windows 98, Internet Explorer 5.0, Acrobat Reader 4.0

 

  До змісту поточного номеру ...>>