Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1 (21), 2013       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
1 (21), 2013
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 6 від 24 січня 2013 року)


Педагогіка вищої школи

Вівденко І. О. Творчість як базисна характеристика професійної компетентності майбутнього фахівця: теоретико-методологічні аспекти

Дем'янчук О. О. Педагогічні умови формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі професійної діяльності

Жигірь В. І. Особливості управлінської діяльності менеджера освіти

Камінська А. В. Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України

Костенко О. М. Професійно значимі фізичні і особистісні якості майбутніх учителів початкових класів

Коростіянець Т. П. Індивідуальна освітня траєкторія – освітня програма студента

Рендюк С. П. Особливості викладання математичних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах

Педагогіка школи

Теорія і методика навчання і виховання

Історія педагогіки