Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1-2 (39-40), 2019       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
№ 1-2 (39-40), 2019
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 9 від 29 березня 2019 року)


Зміст

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Попова Л. О. QR-код: проблеми й перспективи застосування в підручниках української мови для 10-11 класів

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Ахмед К. Художньо-естетичне виховання особистості: теоретичні вектори

Дячок Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх учителів іноземних мов в освітньому середовищі університету

Костенко Д. В., Чернуха Н. М. Формування міжкультурної компетентності у студентів галузі ІТ в освітньому середовищі університету

Кравченко О. І. Педагогічні умови формування компетенції зі стратегічного управління майбутніх керівників освітніх закладів в умовах магістратури

Меняйленко О. С., Шевчук О. Б. Кількісний аналіз досліджень з проблеми застосування інтелектуальних інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців фінансово-економічного напряму

Молчанюк В. А. Засоби формування інформаційно-комунікативної компетентності у фахівців з фізичної культури і спорту

Федоренко О. Г., Рожков С. І. Інформаційно-комунікаційні технології як запорука підвищення якості підготовки майбутнього фахівця

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Співак Я. О., Гончар Л. В. Державна політика із соціального захисту прав молоді в Україні: реалії та перспективи