Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1 (9), 2010       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
1 (9), 2010
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 7 від 26 лютого 2010 року)


Модернизація освіти
Яскевіч О. В. Поняття компетентності в сучасному педагогічному дискурсі
Вища освіта
Гольфельд Я.А. Основи теорії універсального управління

Ковтун О. В. Вплив інформаційно-комунікативних технологій сучасного повітряного судна на організацію мовної освіти майбутніх авіаційних операторів

Коляда М. Г. Використання теорії катастроф для визначення оптимальної кількості компетентностей майбутнього фахівця сфери інформаційної безпеки

Нікітіна А. В. Ознайомлення студентів-філологів з основними поняттями педагогічного дискурсу
Передерій Л. В. Використання систем підтримки прийняття рішень при підготовці фахівців з маркетингу
Прошкін В. В. Організаційна структура науково-дослідної роботи студентів
Освіта вчителя
Драгнєв Ю. В. Застосування інформаційних технологій у процесі професійного становлення майбутнього вчителя фізичної культури
Осадчий В. В. Проблеми організації професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічній теорії
Лихачова К. М. Митець – завжди загадка і нею залишиться назавжди
Сперанська-Скарга М. А. Педагогічні умови формування професійно-педагогічного іміджу майбутнього вчителя-філолога в позанавчальній діяльності
Здоровий спосіб життя
Бабич В. І. Модель формування культури здоров'я учнів в сучасних умовах шкільної освіти