Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1 (7), 2009       Технічні науки

Рекомендовано до видання
рішенням Вченої ради Луганського національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка
(протокол № 6 від 30.01.2009 року)

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп'ютерні системи
Бабіч В.І., Діденко П.П. Методологічні аспекти та інформаційні технології розв'язання задачі виявлення та прогнозування схильностей суб'єктів навчання
Математичні методи, моделі, проблеми та технології дослідження складних систем
Давиденко О.І. , Кір'язє в П.М. Визначення параметрів тріщиностійкості методом скінченних елементів
Ларченко В.Г. , Черних О.А. Дослідження можливостей методу c кінченних елементів до визначення напруг і зрушень підробленої товщі гірських порід
Яковенко В.Д., Ускач Г.Ф. Визначення узагальненого показника ефективності при моделюванні процесу управління якістю навчального закладу
Проблеми прийняття рішень та управління в економічних, технічних, екологічних
і соціальних системах
Бойко Л.А. Архітектура нейронної мережі моделі NEFCLASS в задачах класифікації
Литинська А.Ю. Дослідження статистичних властивостей портфелів хедж-фондів із використанням інформаційних технологій
Програмна інженерія та програмні засоби
Горбатюк А.Ф., Горбатюк С.А. Алгоструктурне проектування обчислювальних моделей
Сучасні системи і середовища для підтримки освітніх процесів
Меняйленко О.С. Дослідження суб'єктивних стратегій контролю успішності навчання в дидактичних процесах
Автоматизація та управління технологічними процесами і виробництвами
Степанова О.М., Велігура А.В. Дослідження діяльності структурних підрозділів ВНЗ з використанням CASE -засобів
Застосування (досвід розробки та запровадження інформаційних технологій)
Паеранд Е.Ю., Сафронов П.С., Линь М.П. Використання сучасних інформаційних технологій при моделюванні комбінованої електронної системи