Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 2 (6), 2008       Технічні науки

Рекомендовано до видання
рішенням Вченої ради Луганського національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка
(протокол № 4 від 28 листопада 2008 р.)

Математичні методи, моделі, проблеми та технології дослідження складних систем
Заблодський М.М. Математичне моделювання електромагнітних і теплових полів в електротепломеханічному перетворювачі енергії
Передерій Л.В. Системне проектування інформаційних систем
Різник О.Я., Парубчак В.О., Скрибайло-Леськів Д. Кодування інформації за допомогою монолітного коду
Методи оптимізації та оптимального управління
Сільвестров А.М., Спінул Л.Ю., Соковец О.О., Мирунко В.М. Ідентифікація локально-лінійної динаміки глобально-нелінійної моделі досліджуваного об'єкта
Проблеми прийняття рішень та управління в економічних, технічних, екологічних
і соціальних системах
Бідюк П.І., Кроптя А.В., Гасанов А.С. Описання невизначеностей експериментальних даних в задачах аналізу ризиків
Онищенко В.М. Комп'ютерна реалізація комплексної оцінки якості товарів
Palamar M.I., Karpinsky M.P., Palamar A.M.. Usage of the neuronic network in the control system of the antenna information reception complex of distance Earth sounding
Пінчук Д.А. Метод групового врахування аргументів з нечіткими входами
Сучасні системи і середовища для підтримки освітніх процесів
Барановський В.М., Темнікова С.В., Черенков О.В. Використання інформаційних технологій у математичному забезпеченні курсу загальної фізики