Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1 (5), 2008       Педагогічні науки

Рекомендовано до видання
рішенням Вченої ради Луганського національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка
(протокол № 4 від 28 листопада 2008 р.)

Бурдун В.В. Проблеми фахової підготовки сучасного вчителя трудового навчання

Дегтярьова О.О. Навчально-виробнича практика в підготовці фахівців туристичної індустрії

Есаулова А. Ю. Електронний підручник – сучасний засіб підвищення якості навчання

Казарницькова Я.Л. Модель сучасного фахівця туристичної індустрії та його професійна компетентність

Коміренко Г.Б. Електронний підручник: принципи та технологія створення

Нікітіна А. В. Інформаційні технології в методичній підготовці майбутнього вчителя словесника

Панченко Л.Ф., Димарський Я.М. Реалізація навчальної експертної системи «Статистичний порадник щодо застосування математичних методів для опрацювання даних психолого-педагогічних досліджень» засобами Microsoft Access

Полупаненко О. Г. Комп'ютерні технології навчання у викладанні хімічних дисциплін

Проказа О.Т., Меняйленко О.С. Процес побудови розуміння змісту навчального матеріалу за допомогою семіотичних засобів

Рибалко О. П. Впровадження курсу з комп'ютерної графіки та Web -дизайну у підготовку фахівців з інформатики