Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 4 (4), 2007       Технічні науки

Рекомендовано до видання
рішенням Вченої ради Луганського національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка
(протокол № 2 від 28.09.2007 року)

Амосов В.О., Марусей О.В. Пружні властивості трансмісії очисного комбайна й оптимальні параметри пристрою, що демпфує

Борзих А.П., Князьков О.В., Аверін Г. Опрогнозування віддалення точки змикання покрівлі і ґрунту у виробленому просторі відпрацьованого пласта
Васильєв Д.Б., Лащев В.Я., Кравченко В.М., Кузнецов Д.Ю., Пащенко А.В. Новий технологічний прийом зняття окисленості плавки при випуску її з двохванного сталеплавильного агрегату
Данько В.М. Зменшення витрат енергоносіїв при виробництві товстих листів

Іванов А.П., Іванова І.А. Залишкові напруги в шахтних профілях СВП

Ларченко В.Г., Короткова С.Є., Тишенкова О.А. Теоретичні дослідження зрушення й деформацій масиву гірських порід
Луценко В.О. Напрямки розвитку виробництва двошарових листів
Мірошниченко В.Т., Моїсеєнко О.В. До питання впливу похибок маркшейдерських вимірів, фальшивої покрівлі та гідрогеологічних умов на параметри процесу зрушення земної поверхні
Новохатський О.М. Керування ходом доменної печі при зсуванні гарнісажу
Сергієнко С.М., Бірюкова Т.В., Войтенко С.Н., Кашуба А.В. Розробка удосконаленої методики розрахунку ламінарної течії плазми в каналі мікроплазмотрону
Сергієнко С.М., Кашуба А.В., Войтенко С.М. Мікроплазмотрон для поверхневої обробки матеріалів
Соколенко В.М., Короткова С.Ю., Жураківський А.Ю. Проблеми та перспективи розвитку міста Алчевська
Шпаков В.А., Базарова К.В. Дослідження формозмінення в закритому розрізному калібрі методом кінцевих деформацій
Шубін Ю.П. Елементи-домішки в золах вугілля Луганщини