Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 3 (3), 2007     Педагогічні науки

Рекомендовано до видання
рішенням Вченої ради Луганського національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка
(протокол № 2 від 28.09.2007 року)

Модернізація освіти
Адаменко О.В. Використання нових інформаційних технологій – необхідна умова входження вишів України в світовий освітній простір
Жовтан Л.В. Особливості процесів диференціації, індивідуалізації та інтеграції навчання в класах з поглибленим вивченням окремих дисципліні

Проказа О.Т., Меняйленко О.С. Дидактико-методичні системи та семіотичні засоби матеріалізації змісту навчального матеріалу

Савустьяненко Т.Л., Верченко Н.В. Модель як системотворчий підхід до забезпечення наступності професійної підготовки учнів (загально-освітня школа та професійно-технічний навчальний заклад)
Проблеми виховання і психокорекції
Міньков Д.О. Організаційні засади формування гуртків (груп) у позашкільних навчальних закладах
Шевченко О.В. Пріоритети позакласної виховної роботи
Освіта вчителя
Бабич В.І. Аналіз змісту навчального предмета „Теорія та методика фізичного виховання” у контексті підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до формування культури здоров'я школярів

Лебедева М.В. Самостійна робота концертмейстера в класі вокалу. Особливості місць, що важко розуміються на прикладі сцени "Лист Тетяни" з опери П. Чайковського "Євгеній Онєгін"

Рожко М.М. Сценарно-режисерські здібності у творчості хореографів-балетмейстерів

Педагогіка за кордоном

Акіншева І.П . Вивчення соціальної історії в дослідженнях французької історичної школи „Анналів”

Дуніна І.М. Дистанційна освіта у Франції та Болонський процес

Кулікова А.Є. Місце підготовки соціальних працівників у системі вищої освіти Швеції

Педагогічна спадщина
Галкіна Л.І., Пісаревський О.А. Вплив ідей Конфуція і Лао-цзи про виховання та навчання особистості на життєві настанови самураїв у ХІІІ столітті
Кондратенко Г.П., Черніков С.Я. Проблеми духовного розвитку особистості в українській філософсько - педагогічній думці ХVІ–ХVIIІ століть