Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 3 (23), 2013       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
3 (23), 2013
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 9 від 26 квітня 2013 року)


Історія педагогіки
Методика викладання іноземних мов
Проблеми підготовки фахівців в сучасних умовах
Педагогіка вищої школи
Соціальна педагогіка
Педагогіка за кордоном: інновації та досвід

Інформаційні технології в навчанні та керуванні навчальним процесом

Воротникова І. П. Створення освітніх електронних ресурсів

Kovalchuk O. S. Online testing, current issues and future trends

Осадчий В. В., Чорна А. В. Результати впровадження автоматизованого навчально-контролюючого комплексу з дисципліни «Основи наукових досліджень»

Семеніхіна О. В. Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до Smart-суспільства

Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій у навчанні

Іванов І. Ю. Упровадження інноваційної моделі Е-навчання „1 учень – 1 комп’ютер” на уроках мови та літератури в рамках національного проекту „Відкритий світ”

Сорокіна С. В., Акмен В. О. Застосування інтерактивних інформаційних технологій в навчанні товарознавців-експертів