Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 2 (22), 2013       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
2 (22), 2013
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 9 від 26 квітня 2013 року)


Методика навчання української мови в середніх загальноосвітніх закладах
Теорія і методика навчання і виховання
Освіта педагога
Професійна освіта
Педагогіка вищої школи