Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 4 (20), 2012       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
4 (20), 2012
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 5 від 21 грудня 2012 року)


Соціальна педагогіка

Чернуха Н. М., Крупник З. І. Інноваційні виховні технології – пріоритетний напрямок ефективного формування бережливого ставлення до здоров'я у дітей притулків для неповнолітніх

Історія педагогіки

Інноваційні технології дошкільної та загальної освіти

Інновації в навчально-виховному процесі ВНЗ

Нестеренко В. В. Методика реалізації андрагогічної моделі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання

Син Чжефу. Технології навчання, що забезпечують успіх адаптації іноземних студентів до навчання в українському ВНЗ

Сущенко Л. О. Шляхи удосконалення організації науково-дослідної роботи майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки

Царьов О. Д. Особливості підготовки до професійної адаптації майбутніх правоохоронців

Педагогіка за кордоном: інновації та досвід

Демінська Л. О. Аксіологічна спрямованість педагогічної системи країн Евросоюзу

Мерхелевич Г. В. Зарубіжні методологічні підходи до інтенсивного навчання викладачів медичних ВНЗ іноземній мові (в історичній ретроспективі)