Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 2 (2), 2007       Технічні науки

Рекомендовано до видання
рішенням Вченої ради Луганського національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка
(протокол № 2 від 28.09.2007 року)

Амосов В.О., Марусей О.В. Розробка системи керування діючим вентилятором головного провітрювання шахти

Бєляєва С.Ю. Дослідження міцності й деформативності залізобетонних плит, які армовано сталевим профільованим настилом
Горяїнова Т.В., Табія А.А., Федоров Р.М., Пащенко А.В., Куберський   С.В. Дослідження причин виникнення деформаційних тріщин при виробництві безперервнолитих слябів
Дрючин В.Г., Самчелєєв Ю.П., Шевченко І.С. Визначення параметрів ПІ-регулятора швидкості електроприводу на базі регульованого джерела струму
Касьян С.І. Дослідження впливу двох лав на напружено-деформований стан масиву гірських порід навкруги підготовчої виробки
Левченко О.О. Використання системного підходу до аналізу роботи одновалкової зубчастої дробарки
Моісеєнко Е.В. Використання тригонометричної нівеляції для дослідження стійкості нафтопроводів на територіях, що підтопляються при реструктуризації шахт
Новохатський О.М. Розробка нової конструкції фурми для подачі вуглеводневих добавок у суміші з киснем у горно доменної печі
Паеранд Ю.Е., Калашников О.П. Використання методу електромеханічних аналогій при дослідженні амплітудно-частотних характеристик електромеханічних фільтрів
Петрушов С. М ., Русанов І.Ф., Острогляд Е.А. Нормування запасів виробничої сировини з урахуванням випадкових факторів
Рутковський О. Ю., Мулов Д. В., Коробейников Ю. В. Оптимізація параметрів віброзахисної системи ручної ударної машини нової конструкції
Шубін Ю.П. Закономірності розповсюдження елементів-домішок у вугіллі Луганщини