Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 3 (19), 2012       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
3 (19), 2012
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 2 від 28 вересня 2012 року)

Інформаційні технології в навчанні та керуванні навчальним процесом

Капінус О.Л. Інтернет-ресурси у навчанні вокабуляру англійської мови

Особливості організації педагогічного процесу в кіберпросторі
Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій у навчанні
Педагогіка школи

Попова Л.О. Урок як основна форма вдосконалення монологічного мовлення учнів

Педагогіка вищої школи

Драгнєв Ю. В. Суб'єкт і об'єкт системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору

Іванніков С.І. Педагогічні умови підготовки вчителів до індивідуально-диференційованого підходу навчання учнів в контексті розвитку сучасної школи

Нестеренко В.В. До проблеми персоналізації освітнього процесу у вищій школі

Семенець С. П. Дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів математики до керівництва дослідницькими роботами учнів

Історія педагогіки

Сейко Н. А. Університетська модель благодійності в Україні (перша половина ХІХ століття)

Степанова Т. М. Педагогічні ідеї С. Ф. Русової щодо виховання мовленнєвої особистості дошкільників