Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1 (17), 2012       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
1 (17), 2012
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 7 від 24 лютого 2012 року)


Педагогіка вищої школи

Іванніков С.І. Індивідуально-диференційований підхід у змісті і методиці підготовки майбутніх учителів початкової школи до фізичного виховання учнів

Методика викладання іноземних мов

Baranova O. A. Business correspondence as instrument of enhancing writing skills

Fedicheva N. V. How to incorporate the study of culture into the foreign language curriculum

Заїка А. Ю. Формування комунікативних навичок у дітей із затримкою психічного розвитку у процесі вивчення англійської мови

Мєдєнцов О. В. Труднощі навчання аудіюванню на уроці англійської мови в 5 класі

Пшеняннікова Н. О. Використання відеофільмів на уроках англійської мови

Проблеми підготовки вчителів іноземних мов в сучасних умовах

Батальщикова Є. Ю. Місце педагогічної технології „створення ситуації успіху” в процесі підготовки майбутніх учителів

Дудік А. О. Розвиток творчого потенціалу студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ

Котельнікова Н. М. Філософсько-педагогічні ідеї мислителів Стародавнього Китаю щодо соціальної ролі та статусу вчителя

Котлярова О. О. Розвиток педагогічної освіти в Україні та світі на сучасному етапі

Михайліченко Ю. В. Педагогічні аспекти формування толерантного ставлення до дітей

Ткачова О. О. Підготовка вчителів до театрально-ігрової діяльність школярів

Ясько О. М. Розвиток комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов у процесі інтерактивного навчання спілкуванню

Педагогіка сім'ї

Буніна Л. М. Формування в молодих сімей педагогічної культури засобами соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії

Історія педагогіки

Ваховський М. Л. Проблеми управління школою в педагогічній спадщині Горація Манна

Мілова О. Є. Педагогічні теорії США у контексті постмодернізму (60 – 90-ті роки ХХ століття)

Сейко Н. А. Співпраця Тадеуша Чацького з католицьким духовенством у справі благодійної підтримки навчальних закладів Правобережжя (початок ХІХ століття)

Педагогіка за кордоном

Стрижалковська В. В. Підтримка обдарованих дітей у неформальній освіті Чеської республіки: аналіз діяльності громадських організацій