Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 4 (16), 2011       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
4 (16), 2011
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 3 від 28 жовтня 2011 року)


Педагогіка вищої школи

Бондаренко Т.В. Соціальне виховання студентської молоді в середовищі вищої школи

Галюза С.С. Проблема підвищення фізичної підготовленості студенток університетів засобами футболу

Жовтан Л.В. Кредитно-модульна система контролю та роль у її запровадженні викладача вищої школи
Освіта вчителя

Оніпко В.В. Рівнева професійно-педагогічна програма підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи

Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі
Губар Д.Є. , Непомняща Т.В. Інтерактивне навчання як основа підготовки майбутнього фахівця до ефективної професійної діяльності

Дуніна І.М. Платформи дистанційного навчання в університетах Франції

Кобильник Т.П. , Пазюк Р.І. Проектне навчання інформаційних технологій магістрантів педагогічних університетів
Куліш О.І., Харіх О.Д., Дмитрик М.М. Порівняння підсистем тестування програмних комплексів SunRav TestofficePro та «Віртуальний університет»
Скороход О.М. Методика прогнозування якості підготовки фахівців сфери інженерії та технологій та її комп'ютерно-інформаційна підтримка
Середня освіта
Бойко З.В. Використання мнемотехнічних прийомів при запам'ятовуванні географічних об'єктів, їх назв та образів
Коберник О. М. Формування морально-цінністних орієнтацій учнів у процесі роз'язування життєвих задач

Історія педагогіки

Мальцева О.І. Проблеми сімейного та шкільного виховання у спадщині видатних українських письменників ХІХ століття

Олексієнко О.Г. Історіографічний аналіз дослідження педагогічної спадщини Х.Д. Алчевської

Роєнко С. О. Історіографічні аспекти розвитку приватних закладів освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття)

Федосова І.В. Педагогічна та просвітницька діяльність Михайла Івановича Коновалова (1858–1906)
Педагогіка за кордоном
Безлюдний Р. О. Життєва компетентність підлітків з особливими потребами як основоположна мета їх соціально-педагогічної підтримки у США
Павлюк В. І. Вплив освітніх реформ у системі канадської багаторівневої педагогічної освіти на підготовку майбутніх учителів