Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 3 (15), 2011       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
3 (15), 2011
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 9 від 25 березня 2011 року)


Методологія та історія педагогіки

Алфімов Д.В. Структурно-змістовний контент поняття технології

Бочкарьова Н.С. Гуманістичний характер цінностей у педагогічній системі К. Роджерса

Наточий Л.О. Проблема періодизації існування та розвитку теорії управлінської культури керівників загальноосвітніх шкіл у вітчизняній педагогічній теорії (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Рибальченко Д.О. Методологічні засади створення та впровадження системи управління якістю освітніх послуг у ЗНЗ
Тунік Є.Ю. Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми розвитку вітчизняної теорії методів управління в школі
Щука Г.П. Формування системи туристичної освіти в Росії: 1990-ті роки

Теорія і методика професійної освіти

Гоголєва О.О. Малюнок з натури як основа професійної підготовки майбутніх модельєрів одягу

Кожушко С. П. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки майбутніх фахівців комерційної діяльності до професійної взаємодії

Корж О. Ю. Комунікативні якості майбутніх лікарів

Крохмаль І.М. Документи у сучасній документно-комунікативній системі.

Словак К.І. Інформаційно-комунікаційні технології активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

Панченко Л.Ф. Педагогічний супровід розвитку навчально-дослідницької діяльності студентів в інформаційно-освітньому середовищі університету

Тарнавська Т.В. Методи формування готовності майбутніх економістів до ефективного спілкування англійською мовою

Хриков Є.М. Педагогічна анімація як форма виховання студентської молоді

Теорія і методика управління освітою

Кравченко К.В. Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу

Кривоносова В.А. Професійна (управлінська) компетентність керівника вищого навчального закладу як складова якісного управління вищим навчальним закладом

Ржевська А.В. Рейтинги університетів як явище сучасного простору вищої освіти

Мізерна Т.П. Особливості кваліметричного підходу до моніторингових досліджень якості підготовки учнів з іноземної мови в загальноосвітніх закладах

Скріпнікова Л. В. Розробка системи управління якістю підготовки майбутніх учителів музики на основі процесного підходу