Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 4 (12), 2010       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
4 (12), 2010
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 5 від 24 грудня 2010 року)


Гендерні аспекти соціальної педагогіки

Шклярова Т. П. Зміна стереотипів щодо «жіночих» та «чоловічих» ролей у сім'ї та суспільстві

Професійна підготовка соціального педагога

Троценко Н. Є. Методика організації ресурсних центрів для соціальних працівників (на прикладі Київського ресурсного центру імені Андрія Муравйова-Апостола)

Соціальна педагогіка й соціалізація особистості

Бочкарьова Н. С. Розвиток гуманістичних ідей Карла Роджерса в сучасній педагогічній думці України

Стецюк К. В. Ретроспективний погляд на історію взаємин у системі “людина – природа”

Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки

Литвинова Н. А. Історико-культурологічний аналіз проблеми профілактики наркоманії в підлітковому середовищі

Соціально-педагогічна робота з дітьми, молоддю та сім'єю

Бурім О. В.  Взаємодія сім'ї та школи у вирішенні питання мінімізації деструктивного впливу сучасного медіасередовища на особистість

Ігнатенко К. В.  Сутність та структура готовності прийомних батьків до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Костючек М. Ф. Торгівля дітьми як соціально-педагогічна проблема

Островська Н. О. Сутність та формування усвідомленого батьківства молоді як соціально-педагогічна проблема

Ропаєва Г. О. Органи місцевого самоврядування як суб'єкт соціально-педагогічної роботи з громадянської соціалізації молоді у територіальній громаді