Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 3 (11), 2010       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
3 (11), 2010
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 5 від 24 грудня 2010 року)


Актуальні проблеми формування компетентних фахівців
у вищому навчальному закладі

Апалкова Я. В. Медіа освіта. Світова практика на сучасному етапі

Вербицький В. В. Сутність управління навчальним закладом

Гришак С.М. Організація навчання студентів в умовах кооперації як фактор набуття ними досвіду егалітарної гендерної взаємодії

Кобзар Н. В. Поняття „ компетентність”, „ компетенція” і „ готовність до діяльності” в сучасній освітній парадигмі

Осадча Т. Ю. Способи формування міжкультурної компетенції майбутніх менеджерів на заняттях з іноземної мови

Санченко Є. М. Поняття ключових компетенцій у змісті освіти зарубіжних країн: постановка проблеми

Сергєєва В. Є. Застосування духовного катарсису як засобу формування загальнолюдських цінностей

Стрельцова В. Ю. Застосування технології педагогічного супроводу у процесі адаптації студентів-іноземців до нового культурного середовища

Компетентністний підхід до формування майстерності
майбутнього вчителя-філолога

Перова С. В. Результати моніторингу сформованості ключових компетентностей майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін

Рудіна М. В. Професіоналізм молодого вчителя англійської мови як наукова проблема

Ширіна О. О. Модель механізму формування ціннісного ставлення майбутніх учителів іноземної мови до полікультурної освіти

Сучасні підходи до оптимізації дошкільної освіти

Коваленко М. М. Педагогічні умови розвитку уяви молодших дошкільників і процесі зображувально-ігрової діяльності

Зарубіжний педагогічний досвід

Богачова В. Є. Народні школи для дорослих як осередки культури данського суспільства

Некрутенко О. Б. Життєвий шлях та педагогічна діяльність Олександра Нілла