Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 2 (10), 2010       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
2 (10), 2010
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 11 від 28 травня 2010 року)


Дошкільне виховання та початкове навчання
Цвірова   Т. Д. Розвиток дитячої творчості в умовах позашкільного закладу: сторінки історії та сучасність
Шкільна освіта

Чудіна О. Л. Методичні особливості відбору наукових понять при розробці та удосконалені курсів за вибором у профільній школі

Вища освіта

Крамаренко Т. В. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови

Маймула Є. Ю. Сучасні підходи до організації контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення математичних дисциплін
Осадчий В. В. Теорія і практика створення віртуального представництва педагогічного університету
Передерій Л. В. Системний підхід до захисту інформації в автоматизованих системах
Путінцев А. В. Проблеми формування етичних норм поведінки в маркетингу в процесі підготовки майбутніх маркетологів
Освіта вчителя
Зубченко Л. В. Активізація самостійної творчої діяльності при формуванні педагогічної творчості майбутніх вчителів фізичного виховання
Пашута А. С. Шляхи підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до викладання курсу за вибором «Армспорт» в загальноосвітній школі
Щоденник керівника
Сич Т. В. Класифікація управлінських ситуацій, що виникають в процесі управління школою мистецтв
Здоровий спосіб життя
Гусик В. А. Проблеми формування мотивації до фізичної підготовки у вітчизняних та закордонних дослідженнях
Пилипенко С.В. Профілактика венеричних захворювань як проблема безпеки життєдіяльності