Головна
   Редакційна колегія
   Архів номерів
   Вимоги до статей
   Контакти
 
 
 
       № 1-2 (37-38), 2018       Педагогічні науки

Електронне наукове фахове видання
«Науковий в
існик Донбасу»
№ 1-2 (37-38), 2018
підписане до друку рішенням Вченої ради
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 8 від 30 березня 2018 року)


Зміст

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

Ніщенко М. Е. Роль і місце соціокультурної компетентності в системі компетентнісного навчання української мови в закладах загальної середньої освіти

Ростикус Н. П. Аналіз компонентів ситуаційної діалогічної діяльності учнів на уроках української мови в початкових класах

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

Ваховський Л. Ц., Бочарова О. А. Тіньова освіта в Україні та проблема рівності освітніх можливостей

Слухенська Р. В., Пасько Т. В. , Пашкова О. С. Теоретичні засади дослідження керованих фізичних навантажень у профілактиці виникнення хронічного стресу

Федоренко О. Г., Величко К. В. Роль та місце електронного навчання в процесі інформатизації освіти

Горохова Т. О. Система текстових вправ і завдань для формування граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників

Швець О. В. Поетично-мовленнєвий тренінг як засіб підготовки майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності

Шкавро В. В. Сучасні тенденції в оцінюванні якості знань майбутніх учителів української мови і літератури з мовознавчих дисциплін

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Васиньова Н. С. Ключові проблеми аналізу понятійної системи теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початку ХХІ століття)

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Молчанюк В. А. Сучасний стан проблеми формування професіоналізму майбутніх економістів

Самовілова Н. О. Шляхи підвищення якості професійної підготовки студентів